Carpe Diem - logo
Úvod O spánku
O spánku

Vaša posteľ má vplyv na kvalitu vášho spánku

Odhliadnuc od konštrukcie sa príliš tvrdá posteľ nedokáže prispôsobiť vášmu telu. V dôsledku nerovnomerného zaťaženia sa svaly nedokážu uvoľniť a plecia ako aj boky sú vystavené zvýšenému tlaku, čo spôsobuje nepokojný spánok, z ktorého sa ľahko zobudíte.

Svaly sa snažia vyrovnať zaťaženie a napínajú sa, aby dosiahli ergonomicky čo možno najlepšiu polohu. Pre telo je to však mimoriadne nezdravé, pretože sa svaly nedokážu zregenerovať a hmotnosť tela tlačí len na pár oporných bodov. Naopak, ak je posteľ mäkká, vzniká zakrivenie do opačnej strany, ktoré zaťažuje iné skupiny svalov. V mäkkej posteli majú problém otočiť sa aj mladí ľudia, čo má za následok časté prebúdzanie.

Iba v posteli so správnym stupňom tvrdosti vznikajú predpoklady pre uvoľnenie tela. Ak je posteľ okrem toho skonštruovaná tak, že sa optimálne prispôsobí obrysom tela, a tým sa lepšie rozloží tlak, človek sa počas spania pohybuje menej a môže si užívať nerušený spánok.

Koľko spánku človek potrebuje?

 • V zásade by mal dospelý človek spať za jednu noc 6,5 až 7,5 hodiny. Starším ľuďom stačí oveľa menej spánku.
 • Je dokázané, že nočný spánok trvajúci viac ako 9 hodín, alebo menej ako 5 hodín, zvyšuje riziko ochorenia.
 • Nočný spánok sa delí do rôznych fáz spánku, z ktorých najdôležitejšou je fáza hlbokého spánku, pretože počas tejto fázy sa okrem iného posilňuje aj náš imunitný systém.
 • Zobudiť sa viackrát za noc nie je normálne.
 • Deprimovaní ľudia sa vôbec alebo takmer vôbec nedostanú do fázy hlbokého spánku.
 • Káva a alkohol, ako aj vysoká teplota miestnosti negatívne ovplyvňujú hlboký spánok.

Čo sa stane, ak spíme
málo?

 • Počas spánku klesá množstvo stresového hormónu kortizolu.
 • Pokiaľ je telo vystavené nedostatku spánku, zostáva hladina kortizolu vysoká a látková výmena v tele sa zhoršuje.
 • Kto spí príliš málo, pociťuje silnú túžbu po sladkostiach, ako aj po potravinách s obsahom tuku a škrobu.
 • Zapríčiňuje to nedostatok leptínu, hormónu, ktorý riadi pocit hladu a sýtosti.
 • Viaceré nezávislé lekárske štúdie zistili nadváhu priemerne 5 kg v dôsledku nedostatku spánku.
 • Nedostatok spánku je jednou z príčin vysokého krvného tlaku. Vysoký krvný tlak vedie v dôsledku zvýšeného zaťaženia k predčasnému starnutiu a skracuje život.
 • Depresiu z vyčerpania spôsobuje takmer výlučne nedostatok spánku.

Voľba vašej postele je dôležitá pre vaše zdravie

 • Nedostatok spánku spôsobuje stres.
 • Stres má zase za následok zlý spánok, čo môže spôsobiť stavy úzkosti, zvýšenú citlivosť na bolesť a počas dlhšieho obdobia aj depresiu z vyčerpania.
 • Počas spánku sa regeneruje telo.
 • Telo sa zotaví, spracováva a ukladá informácie.
 • Významná časť učenia prebieha počas spánku.
 • Nedostatok spánku zvyšuje hrozbu zvýšených hodnôt tuku v krvi.
 • Nedostatok spánku pôsobí negatívne na imunitný systém a zvyšuje hrozbu nákazy.
 • Málo spánku môže spôsobiť ťažkosti s pamäťou a koncentráciou, ľudia sú podráždení a pochmúrni.
 • Bolesti sú kvôli nedostatku spánku často silnejšie.

Cyklus spania

Fáza 1 – zaspávanie
Prechod od bdenia do stavu spánku. V tejto fáze, ktorá trvá iba pár minút, sa ľahko prebudíme.

Fáza 2 – ľahký spánok
Táto fáza predstavuje 40 až 60 % celkovej dĺžky spánku. Je spojená s podstatnými fyziologickými zmenami: spomalené dýchanie, nižšia srdcová frekvencia, nižší krvný tlak a uvoľnené svalstvo. Keďže sa spomaľuje látková výmena, znižuje sa aj telesná teplota o niekoľko desatín stupňa.

Fáza 3 a 4 – hlboký spánok
Obe tieto fázy predstavujú hlboký spánok a tvoria 15 až 20 % z celkovej dĺžky spánku. Spiaci človek sa ťažko zobudí a je potrebná hlasitosť až okolo 70 dB (zvuk ľahkej motorky), aby sa zobudil. Teraz sa uvoľňuje rastový hormón a pravdepodobne sa mozog regeneruje práve v tejto fáze. Svaly sú veľmi uvoľnené, spiaci človek sa takmer nehýbe, ale niektorí ľudia, najmä muži, začínajú chrápať. Od zaspania uplynulo pár hodín a spiaci človek sa z fázy hlbokého spánku dostáva znovu do fázy 2. Hýbe sa a dokonca sa aj na pár sekúnd preberie. Teraz sa „obyčajný spánok“ presúva do ďalšej fázy, do fázy snov. Podstatná časť zotavenia prebieha počas hlbokého spánku, keď je tento najhlbší.

Fáza snov – spánok REM
Spánok REM – Rapid Eye Movement (rýchle pohyby očí) – označuje klasický spánok so snami. Predstavuje 20 až 25 % celkovej doby spánku. Dnes vieme, že ľudia snívajú aj počas iných fáz, predovšetkým vo fáze 2. Opakujúce sa fázy REM sú podmienkou pre dobrú kvalitu spánku. Spánok REM je veľmi dôležitý, pretože dojmy a obsahy z krátkodobej pamäte sa presúvajú do dlhodobej pamäte. Svalstvo je teraz blokované, a ak by sme aj chceli, v tomto stave nedokážeme vstať. Je to blok, ktorý bráni tomu, aby spiaci človek vykonával pohyby svojich snov, čo by mohlo byť nebezpečné. Frekvencia dýchania a srdca, ako aj krvný tlak opäť stúpajú. Teraz sa nachádzate na rovnakej úrovni, ako v bdelom stave, niekedy aj vyššie. V súvislosti so snami sa tieto zmeny objavia veľmi náhle, čo zvyšuje riziko srdcového infarktu.